Otthon Tétényben
Közhasznú Egyesület

Bemutatkozás

Az Otthon Tétényben Közhasznú Egyesületet 2006-ban hozták létre XXII. kerületi civil személyek azzal a céllal, hogy előmozdítsák a budatétényiek közösségi életét. 

Az Egyesület küzd az elidegenedés, magányosodás, céltalanság ellen. 

Alapító okirata szerint a családi, szomszédsági kisközösségek kialakítását támogatja, embereket képez ki közösség építésre a keresztény értékek alapján. Az Egyesület szigeteket teremt az elidegenedett társadalomban, ahol sokan megtalálják az életük célját mások szolgálatában, és kapaszkodóként szolgálnak a társadalmi forgatagban alul maradtak részére. Az Egyesület baráti, családi és szomszéd összejöveteleket kezdeményez a résztvevők tájékozottságának növelésére, a hasznos és tartalmas szabadidő eltöltésére, a helyi és tágabb közösség fejlődésére. A kisközösségek által olyan életstílust honosít meg a helyi lakókörnyezetben, melyet a szeretet gyakorlása, a család ápolása, a törődés, a nyitottság és a természetesség jellemez.

Szemlélete megelőző jellegű, a társadalmi devianciákat elsősorban nem kezelni, hanem gyakoriságukat csökkenteni kívánjuk.

Minden korosztályra hangsúlyt helyezünk, mindenki számára értékes programokat kínálunk. Ennek megvalósulásához Budatétényben építünk egy közösségi házat, melyben mindenki otthonra találhat, aki szeretne másokkal együtt lenni és közösségfejlesztő tevékenységekben részt venni. 2007-ben megkaptuk a XXII. kerületi Önkormányzattól az építési engedélyt, és 2007. május 29-én megtörtént az alapkőletétel. Az épületben többek között óvoda fog működni, mert azt tapasztaltuk, hogy kerületünkben túl kevés az óvodai férőhely, így ezen a hiányon szeretnénk enyhíteni. Délután és hétvégén a sok kisteremben működnek majd önképző körök, nyugdíjas klub, de helyt adunk kulturális, oktatási tevékenységeknek, előadásoknak is. Az Egyesület ifjúsági szakkollégium felállítását is tervezi, melyben feleleveníti a szakmákban és a társadalomban általában a mester és tanítvány személyiség fejlesztési módszert, mely a történelmi kultúrák része volt. E céljának megvalósításához a jövőben kollégiumot is épít és működtet, s másokat is hasonlóra ösztönöz. Kiemelt célcsoportunk a kerületi fiatalság, hiszen az ő esetükben legszembetűnőbb a hasznos, építő jellegű programok hiánya, náluk ütközik ki leginkább a lelki egészség alacsony szintje. Jelenleg is működő ifjúsági csoportjaink szolgálják a környezetüket különböző programokkal, így kirándulással, koncertekkel, táborokkal, stb. Dr. Kovács Géza János, alapító maga is három gyermeket nevelt fel, akik hosszú ideje barátaikkal, ismerőseikkel együtt a kerület közösségi életéért fáradoznak. Szoros együttműködést ápolunk a kerület minden egyházával és civil szervezetével, akik képviseltették magukat az alapkőletételen. Közösségi házunk körül park épül, mellyel hozzájárulunk Budatétény környezeti szépségéhez. Építkezésünk és működésünk során kiemelt súlyt fektetünk a környezet védelemre és az esélyegyenlőség figyelembe vételére. Egyesületünk munkáját 100 helyi önkéntes segíti, akik szabadidejükben részt vesznek az építkezésben és a közösségi munkában egyaránt. Egyesületünk rendszeresen szervez női kreatív alkalmakat, kismama kört, ifjúsági kört, angol klubot, számítógépes programozó klubot, nyári tábort, stb. Az Egyesület világi szervezet, de hidat épít a helyi egyházak, felekezetek, a civil szervezetek és az Önkormányzat szociális és oktatási tevékenységei között.

Az Egyesület világi szervezet, de hidat épít a helyi egyházak, felekezetek, a civil szervezetek és az Önkormányzat szociális és oktatási tevékenységei között.

Feltárja a lakóközösség égető szellemi és fizikai szükségeit. Ezen szükségek kielégítésére, az élet minőségének javítására egymással és minden hasonlóan gondolkodó helyi szervezettel, egyházakkal és az Önkormányzattal együttműködik. Közös projekteket, rendezvényeket szervez és megteremti ennek fizikai feltételeit.
A közhasznú tevékenységek közül az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) pontjában megjelölt, az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: kulturális tevékenység, oktatás, szociális tevékenység és családsegítés, gyermek és ifjúságvédelem. Az Egyesület – mint közhasznú szervezet – működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. A lehetőséget az Interneten, a helyi médiákban és hirdetőtáblán is ismerteti az Egyesület.